Betingelser

Disse betingelser er gældende ved brug af TagInfo.dk

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af dette websted (herefter ”webstedet”) ejet af TerkeLit. Hvis du ikke kan anerkende disse betingelser, bedes du forlade siden.

Webstedet er en portal for private forbrugere der søger information omkring tag, tagtyper og tilbud på nyt tag. Formålet med webstedet er at give gode råd og henvisning til hvor de bedste muligheder findes. Vi vil i høj grad dele vores egne erfaringer, samt komme med aktuelle tips omkring relevante materialer.

Personoplysninger (Privacy Policy)
Webstedet indsamler informationer om alle besøgende på hjemmesiden. Indsamlingen af information sker naturligvis under overholdelse af gældende lovgivning. Indsamlingen sker via Google Analytics, der bl.a. registrerer dit besøgs varighed, og hvad du kigger på. Alle informationerne er helt anonyme, og samles sammen med informationerne fra andre besøgende. Vi får således en samlet statistik over besøg, der ikke kan spores til dig personligt.

Ansvarsfraskrivelse
Webstedet stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. Webstedet har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af websiden, herunder tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængelig gjort på webstedet, sker på brugerens eget ansvar og for brugerens egen risiko. Webstedet kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af websiden.

Webstedet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af webstedet.

Webstedet vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på webstedet. Webstedet påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Webstedet forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på webstedet og kan begrænse eller afbryde adgangen til Webstedet til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for webstedet .

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har webstedet intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Cookies

Webstedet bruger cookies i forsøget på at lave portalen så god som overhovedet mulig, for vores brugere. Til formålet benytter vi bl.a. Google Analytics. Alle data der spores er helt anonyme og kan ikke spres tilbage til dig som person.

Rettigheder til hjemmesiden

Når brugeren skriver kommentarer, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Webstedet, så giver brugeren webstedet en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på webstedet.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til webstedet tilhører webstedet. Tekst, varemærker, billeder og logoer, der vises på webstedet, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra webstedet.

Alt indhold på webstedet, herunder artikler, tekster og billeder er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og må kun benyttes efter forudgående skriftlig tilladelse fra webstedet.

Reklamer og affiliate
Der kan blive vist reklamer på webstedet, der kan generere indtægter i tilfælde af at brugeren klikker på annoncer eller bliver henvist til andre hjemmesider. De indtægter gør at hjemmesiden og sidens indhold kan stilles til rådighed for alle brugere.

Annonce:
Overvejer du nyt et nyt tag